Se connecter

Procoshop bt Procopi

Pour utiliser notre site de commerce électronique, vous devez obligatoirement disposer d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.

Votre nom d'utilisateur (ou code Internet), figure en haut et à gauche de vos factures, sous le logo du groupe Procopi.

Si vous ne disposez pas de votre mot de passe, vous pourrez l'obtenir en cliquant sur le lien suivant :

Obtenir votre mot de passe

Si vous n'êtes pas encore client du groupe Procopi, cliquez sur l'adresse suivante :

www.procopi.com

Log in

Procoshop bt Procopi

To access our e-commerce website, you will need a user name and a password.

You can find your user name (or internet code) in the top left-hand corner of your invoices, under the Procopi logo.

If you don’t have a password, click on the link below to request one:

REQUEST A PASSWORD

If you are not yet a customer of Procopi, click on the address below

www.procopi.com

Anmelden

Procoshop bt Procopi

Um Zugriff zu unserer Procoshop Webseite zu erhalten, benötigen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort.

Ihren Benutzernamen (oder Internet-Code) finden Sie links oben auf Ihren Rechnungen, unter dem Procopi Firmenlogo.

Falls Sie kein Passwort besitzen, folgen Sie zur Anforderung diesem Link:

Passwort anfordern

Falls Sie noch kein Kunde von Procopi sind, so klicken Sie hier:

www.procopi.com

Log in

Procoshop bt Procopi

Om gebruik te kunnen maken van deze website dient u te beschikken over een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Uw gebruikersnaam (internetcode), bevindt zich linksboven op uw facturen, onder het Procopi logo

Als u uw wachtwoord niet kent, kunt u hem opvragen door op de volgende link te klikken:

Uw wachtwoord opvragen

Als u nog niet klant bent bij Procopi, klik op het volgende adres:

www.procopi.com

x

Récupération de mot de passe

Saisissez votre code client. Vos informations de connexions seront envoyées à l'adresse email associée à votre compte client.

x

RESET YOUR PASSWORD

Enter your client code. Your login data will be sent to the e-mail address associated with your client account.

x

Passwort ändern

Geben Sie Ihre Kundennummer ein. Ihre Daten zum Einloggen werden an die in Ihrem Kundenkonto vermerkte E-Mail-Adresse geschickt.

x

Stel uw paswoord opnieuw in

Voer uw klantcode in. Uw inloggegevens worden verzonden naar het e-mailadres dat aan uw klantaccount gekoppeld is.